Kategorije
Članci

Bratunac: Poticaj za marginalizirane grupe žena

Projekat je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrt.

Program podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrt.

Organizaciju ovog programa vodi Opština Bratunac na osnovu ciljeva iz strateških dokumenata Opštine Bratunac.

Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana. Opština Bratunac raspisuje ovaj Javni poziv na osnovu Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG).

Tekst poziva

Više na: shorturl.at/yFGU8