Kategorije
Javni pozivi i oglasi

Javni pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena

Planirana podrška za oko 50 žena u 9 lokalnih zajednica.

U 9 lokalnih zajednica u BiH raspisani su javni pozivi za podršku pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena. Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih žena zajednički osiguravaju jedinice lokalnih samouprava i USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

Podrška Fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, te je kroz njega do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1.220.000 KM. Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i lokalnih zajednica nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Preduzetnički fond za žene za treći ciklus podrške iznosi oko 420.000 KM, te je njime planirana podrška za oko 50 žena u 9 lokalnih zajednica: Bratunac, Čapljina, Gračanica, Jajce, Milići, Modriča, Osmaci, Srebrenik i Vlasenica.

Na javne pozive se mogu prijaviti žene iz navedenih kategorija koje imaju prebivalište u jednoj od ovih 9 općina/gradova.

U nastavku je tabela sa naznačenim krajnjim rokovima za prijave na javni poziv, kao i linkovi za pristup javnim pozivima.

Jedinica lokalne samoupraveKrajnji rok za prijavu na javni pozivLink za pristup javnom pozivu
Opština Bratunac15. juli 2020.Kliknuti ovdje
Grad Čapljina27. juli 2020.Kliknuti ovdje
Grad Gračanica15. juli 2020.Kliknuti ovdje
Općina Jajce30. juli 2020.Kliknuti ovdje
Opština Milići23. juli 2020.Kliknuti ovdje
Opština Modriča30. juli 2020.Kliknuti ovdje
Opština Osmaci25. juli 2020.Kliknuti ovdje
Grad Srebrenik30. juli 2020.Kliknuti ovdje
Opština Vlasenica15. juli 2020.Kliknuti ovdje