Kategorije
Članci

Kako kreirati efektnu Facebook objavu za proizvod ili uslugu?

Budite jednostavni, jasni i iskreni.

Efektan naslov
Da biste privukli ljude da kliknu na vašu reklamu potrebno je da osmislite dobar i zvučan naslov. Potrudite se da budete kreativni i tako provučete pažnju Facebook korisnika.

Fotografija
Odaberite privlačnu forografiju koja će potaknuti pažnju
i aktivirati Facebook korisnike. Neka fotografija bude kvalitetna, ali i upečatljiva.

Istaknite benefite proizvoda/usluge
Dajte potencijalnim kupcima do znanja šta je to što dobivaju kupovinom vašeg proizvoda. Ako treba, navedite jasno šta nudite, šta svaki vaš proizvod predstavlja, te koju korist donosi kupcima.

Neka poruke budu jednostavne i jasne
Poruka mora biti jasna i jednostavna kako bi je čitatelji odmah shvatili. Budite precizni. Ne pišite: ”veliki popust” nego tačno naznačite da je to npr. 50%.

Poziv na akciju
Svaka poruka u vašoj Facebook reklami mora imati poziv na akciju. To znači da ćete pozvati potencijalne kupce da djeluju (posjete vašu web stranicu, kupe vaše proizvode, zaigraju vašu nagradnu igru itd)

Pričajte jezikom kupaca
Morate poznavati svoju publiku. Istražite osobine vaše publike (spol, dobna skupina, status, lokacija) i iskoristite to prilikom kreiranja vaše reklame.

Isticanje pozitivnih recenzija
Kupci su, dok ne kupe proizvod, sumnjičavi. Izgradite povjerenje tako što ćete navesti pozitivne utiske vaših klijenata koji su nekada nešto kupili od vas. Stoga, navedite u reklami nekoliko pozitivnih utisaka vaših klijenata.