Kategorije
Članci

Šta poduzetnici mogu naučiti od freelancera?

Kao što se moglo vidjeti, tokom trenutne krize izazvane korona virusom, freelanceri su pokazali da moraju biti brzi i proaktivni kako bi pronašli nove klijente ili zadržali već postojeće.