Impressum

BeeZ je projekat nevladine organizacije UG Iris.

Naš cilj je poboljšanje kvalitete života, doprinos općoj dobrobiti zajednice te razvoj kreativnih i socijalnih potencijala kod djece, mladih i odraslih.

UG Iris je nevladina organizacija registrirana kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

ID broj: 42104548900000

Sjedište: Živinice


E-Mail: beezbih@outlook.com
Pronađite nas na: facebook.com/beezbih i instagram.com/beezbih6