Kategorije
Članci

Od 1. juna preferencijalni tretman domaćeg u iznosu od 30%

Pomoć domaćoj privredi i suzbijanje ekonomskih posljedica pandemije.

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za javne nabavke da sačini prijedlog odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na godinu dana, počev od 1. juna ove godine u procentu 30%.

– Uprkos izvjesnim ograničenjima proisteklim iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ova mjera se donosi kako bi se pomogla domaća privreda i suzbile posljedice pandemije novog viruse korona po ekonomiju u BiH – saopšteno je iz Vijeće.  

Prethodno je usvojena Informacija o inicijativi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje nove odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.   Mjeru su zajednički usaglasili predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjednik Vlade Republike Srpske i federalni premijer.

________

Izvor: pkusk.com