Kategorije
Javni pozivi i oglasi

MFS-EMMAUS: Javni poziv za izradu postera

MFS-EMMAUS ured u Sarajevu objavljuje javni poziv za izradu promotivno-informativnog postera.