Kategorije
Javni pozivi i oglasi

Sedmični pregled javnih poziva i oglasa iz BiH

Putem našeg sedmičnog pregleda budite u toku sa javnim pozivima i oglasima za poduzetnike na nivou BiH.

Kategorije
Javni pozivi i oglasi

Sedmični pregled javnih poziva i oglasa iz BiH

Putem našeg sedmičnog pregleda budite u toku sa javnim pozivima i oglasima za poduzetnike na nivou BiH.

Kategorije
Javni pozivi i oglasi

Sedmični pregled javnih poziva i oglasa iz BiH

Putem našeg sedmičnog pregleda budite u toku sa javnim pozivima i oglasima za poduzetnike na nivou BiH.

Kategorije
Javni pozivi i oglasi

Javni pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena

Planirana podrška za oko 50 žena u 9 lokalnih zajednica.

Kategorije
Javni pozivi i oglasi

MFS-EMMAUS: Javni poziv za izradu postera

MFS-EMMAUS ured u Sarajevu objavljuje javni poziv za izradu promotivno-informativnog postera.