Kategorije
Članci

EU4Agri: Podrška za 2.600 poljoprivredno -prehrambenih proizvođača BiH

Prvi javni pozivi za dodjelu grantova u okviru projekta EU4Agri planirani su za juli, septembar i oktobar 2020.